Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €50, te storten op: BE28 7360 7292 9920 met de vermelding: lidgeld+ naam + tak.


Onder dit bedrag valt de basisbijdrage die alle scoutsgroepen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen betalen. Je bent als lid verzekerd van zodra je je lidkaart hebt ontvangen.
Wij vragen een bijkomende bijdrage voor ondere andere de aankoop van materiaal en het onderhoud van onze lokalen.  
Voor meer informatie: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld