Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 40 euro en moet gestort worden op rekeningnummer BE40 6528 4475 1763 met de vermelding: lidgeld+ naam + tak.
Onder dit bedrag valt de basisbijdrage die alle scoutsgroepen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen betalen. Je bent als lid verzekerd van zodra je je lidkaart hebt ontvangen.

Wij vragen een bijkomende bijdrage voor ondere andere de aankoop van materiaal en het onderhoud van onze lokalen.  
Voor meer informatie: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld